Polityka prywatności

Kim jesteśmy:

STENDERS Europe Sp. z o.o. jest właścicielem sklepu internetowego www.stenders-cosmetics.pl, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 147/4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160568, REGON 015459920 NIP 113-24-21-236, reprezentowaną przez: Ewę Wolańską, Country Manager.

Stworzyliśmy tę politykę prywatności, aby pokazać nasze zaangażowanie na rzecz ochrony danych osobowych.

Polityka ta ujawnia sposoby gromadzenia i rozpowszechniania przez nas informacji dotyczących strony internetowej: http://www.stenders-cosmetics.pl oraz aplikacji mobilnych Stenders i innych usług, które mogą być udostępnianie dla użytkowników (zwanych dalej „Serwisem”). Nie będziemy udostępniać  danych osobowych,  z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności. Poprzez korzystanie z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez nas wszelkich informacji osobistych oraz innych informacji podanych w trakcie korzystania z Serwisu, zgodnie z naszą Polityką Prywatności (niniejszą "Polityką Prywatności"). Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie korzystanie z Serwisu.

Przekazane nam dane osobowe będziemy przetwarzać w Polsce zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wytycznymi Parlamentu Europejskiego, dyrektywy Rady 95/46/EC oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.  W Polsce, Serwis świadczony jest przez firmę STENDERS Europe Sp. z o.o., która jest jednostką wyłącznie odpowiedzialną za ochronę Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące sposobu zbierania, przechowywania i korzystania z informacji i danych osobowych lub chcesz uzyskać dostęp lub poprawić swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami :

 • Zadzwoń do biura w Polsce: (+48) 22 6788165
 • Napisz do nas na: biuro@stenders.pl 
 • Napisz do nas list na adres: :
  STENDERS STENDERS Europe Sp. z o.o.
  ul. Nowoursynowska 147 / 4,
  02-776  Warszawa, Polska

Serwis STENDERS

Poprzez Serwis, możesz wyświetlić informacje i treści, które stanowią własność, są licencjonowane, lub świadczone przez firmę Stenders SIA, spółki zależne i stowarzyszone ("Stenders"). Serwis może również zawierać informacje i usługi świadczone przez osoby trzecie i rozpowszechniane na podstawie licencji, dotacji lub innej formy umowy z firmą Stenders. Użyte w niniejszej polityce prywatności zwroty "my", "nas" i "nasze" oznaczają  firmę Stenders.

Korzystanie z serwisu

Możesz korzystać z Serwisu bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Możesz również wprowadzić odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w swojej przeglądarce, aby zapobiec możliwości śledzenia i rejestrowania. Jeśli to zrobisz, Serwis może być dla Ciebie mniej funkcjonalny.

Zdarzają się okoliczności, kiedy sam możesz wybrać, czy chcesz dać nam swoje dane osobowe. Na przykład, możesz chcieć zarejestrować się, robić zakupy, czytać artykuły i przeglądać informacje, otrzymywać od nas e-maile, zaproszenia do udziału w imprezach, brać udział w dyskusjach, podglądać nowe usługi, lub brać udział w specjalnych promocjach. Jeśli zarejestrujesz się do korzystania z Serwisu lub przeprowadzisz transakcję przez witrynę Stenders-cosmetics.pl lub jakąkolwiek aplikację mobilną Stenders, będziemy zbierać informacje o transakcji, którą przeprowadziłeś oraz o Twoich innych aktywnościach. W razie konieczności będziemy potrzebować od Ciebie pewnych informacji, aby Cię zarejestrować, uwierzytelnić, przetwarzać dane i płatności oraz wysyłać do Ciebie  zamówione artykuły.

Jakiego typu informacje gromadzimy?

Możemy zbierać dane, które dobrowolnie nam przekazałeś, jak również informacje oparte na lokalizacji i danych pochodzenia odwiedzających nasz Serwis gości, w sposób opisany poniżej.

Dane osobowe

W celu skorzystania z niektórych funkcji, możesz zostać poproszony o podanie informacji osobistych , które umożliwiłyby bezpośredni kontakt z Tobą. Dane osobowe obejmują Twój adres e-mail, nazwisko, adres pocztowy, numery telefonów, numer PESEL, dane karty kredytowej, adres wysyłki i adres rozliczeniowy lub trwały identyfikator (np. numer klienta przechowywany w pliku cookie), który jest związany z danymi osobowymi, a także inne informacje, które możesz udostępnić dobrowolnie. Zbieramy dane osobowe, które nam przekazałeś, abyśmy mogli:

 • przekazać informacje o Serwisie;
 • opowiedzieć o produktach i usługach oraz informować naszych partnerów handlowych podmiotów trzecich, z zastrzeżeniem tej polityki;
 • powiadamiać o nowych dostępnych funkcjach za pośrednictwem Serwisu;
 • reagować na prośby o udzielenie informacji;
 • przetwarzać wyniki ankiet i innych danych, które nam dostarczyłeś;
 • przetwarzać zgłoszenia konkursowe;
 • przetwarzać zakupy online i płatności;
 • wysyłać zamówione produkty i ich próbki;
 • filtrować produkty i informacje, które oferujemy oraz otwierać, utrzymywać i zarządzać kontami użytkowników.

Będziemy korzystać z danych osobowych, które zbieramy, aby zapewnić Ci szczegółowe informacje i usługi, których możesz wymagać, oraz dodatkowe informacje i usługi, które mogą być dla Ciebie interesujące. Powierzając nam swoje dane osobowe, w pełni rozumiesz i wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie takich informacji w Polsce i innych krajach. Aby chronić Twoją prywatność i bezpieczeństwo, będziemy również podejmować odpowiednie kroki w celu sprawdzenia tożsamości, takich jak wymaganie hasła i ID użytkownika, przed udzieleniem dostępu do Twoich danych. Choć staramy się chronić dane osobowe naszych użytkowników oraz ich prywatność, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa wszelkich informacji, które ujawniasz w Internecie, ponieważ robisz to na własne ryzyko.

Możemy także zbierać dane nieosobowe, takie jak adres IP oraz używać plików "cookies" na stronie internetowej. Informacje uzyskane ze zbierania adresów IP i za pomocą plików "cookies" nie stanowią Twoich informacji osobistych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytać sekcje dotyczące adresów IP i ciasteczek poniżej.

Informacje oparte o lokalizację

Możemy zbierać informacje odpowiadające Twojej głównej lokalizacji na podstawie (1) informacji, które własnoręcznie udostępniłeś, (2) adresu IP komputera, (3) informacji Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) przesyłanych nam przez aktywne urządzenia GPS oraz (4) bliskości komputera przenośnego, mobilnych urządzeń bezprzewodowych, cyfrowego asystenta osobistego (PDA), indywidualnego systemu komunikacji, lub innego urządzenia komunikacyjnego (Twojego "Osobistego Komunikatora") do najbliższej wieży radiowej lub witryny komórkowej. Jesteśmy także w stanie wykryć kiedy Twoje urządzenie komunikacyjne  jest aktywne, a także, kiedy i jak go używasz. Firma Stenders może zbierać dane w celu weryfikacji informacji podanych przez Ciebie własnoręcznie i dostarczonych przez Ciebie treści lokalizacyjnych. Możemy łączyć dane osobowe z informacjami opartymi na lokalizacji, dostarczonymi przez Ciebie lub Twoje urządzenia do komunikacji osobistej wyłącznie do naszego użytku wewnętrznego a także udoskonalania naszych usług.

Dane gości odwiedzajacych stronę

Dane gości odwiedzających stronę są informacją o tym, jak strona jest używana, które nie są związane z tożsamością jednostki. Używamy anonimowych danych dotyczących zachowania w Internecie, aby lepiej zrozumieć, jak ludzie korzystają z naszych usług. W tym celu możemy wykorzystywać zbiorcze, anonimowe zachowania ruchu w Internecie wraz z informacjami od osób trzecich w celu śledzenia trendów użytkowania, a tym samym poprawy Serwisu. Możemy również korzystać z tych zespolonych, anonimowych informacji do opracowywania sprawozdania, którym możemy podzielić się z partnerami handlowymi podmiotów trzecich oraz podmiotów stowarzyszonych. Rodzaje informacji, które możemy gromadzić obejmują:

 • datę i godzinę uzyskania przez Ciebie dostępu do Serwisu;
 • Twojego dostawcę usług internetowych, operatora komórkowego, lub dane usługi dostawcy;
 • Twój adres IP;
 • odwiedzanych przez Ciebie stron;
 • produkty, które kupujesz i przeglądasz;
 • linki, które klikasz;
 • używane funkcje;
 • jak i kiedy masz kontakt z usługami;
 • wybrane przez Ciebie treści, zdjęcia i reklamy;
 • oraz to jak dostałeś się do Serwisu i gdzie się udałeś po jego opuszczeniu.

Większość danych na temat stron odwiedzanych przez gości jest gromadzona przy użyciu narzędzi zbierających dane, np. sygnalizatorów sieci Web, ciasteczek, osadzonych łączy internetowych i innych programów (razem "Narzędzia Zbierania Danych"). Narzędzia Zbierania Danych są to zazwyczaj małe pliki danych lub oprogramowania, które są wysyłane do przeglądarki i przechowywane na dysku komputera lub urządzenia przenośnego dysku twardego. Większość przeglądarek i wyświetlanych oprogramowań można ustawić w celu poinformowania, kiedy Narzędzia Zbierania Danych są używane, lub inne oprogramowania śledzące są przesyłane do Twojego komputera lub osobistych urządzeń komunikacyjnych. Oferują one również możliwość odmowy używania Narzędzia Zbierania Danych. Jednak odmawiając użycia Narzędzi Zbierania Danych, może to, w niektórych przypadkach uniemożliwić skorzystanie lub  wywrzeć negatywny wpływ na wyświetlanie lub funkcję, pewnych obszarów lub cech usług, w tym uniemożliwienie zakupu produktów.

Narzędzia zbierania danych mogą przechowywać informacje w Twoim koszyku zakupów i pozwalają nam powiązywać użytkowanie przez Ciebie Serwisu do innych informacji o Tobie, w tym danych osobowych. Możemy to robić w celu rozwijania i personalizacji Twojego doświadczenia z serwisem i pomocy w rozwiązywaniu problemów, których doświadczysz podczas korzystania z Serwisu.

Ujawnianie informacji

STENDERS nie wyda żadnych danych osobowych osobom trzecim bez Twojej zgody, z następującymi wyjątkami:

 • Każdy,  kto powierza nam swoje dane osobowe udzielna nam i naszym podmiotom stowarzyszonym, prawo do korzystania z tych informacji, w celu świadczenia usług i dla korzyści firmy Stenders bez zastrzeżeń dla celów, które zawierają, ograniczeń, badań, marketingu, oraz treści i prowadzenia rozwoju.
 • Stenders może udostępniać zebrane informacje z działalności i działalności partnerów handlowych podmiotów trzecich. Jeśli będziemy udostępniać Twoje informacje, będziemy żądać, aby takie osoby trzecie traktowały te informacje zgodnie z niniejszą polityką prywatności i powstrzymania się od ujawniania lub korzystania z danych osobowych w celach innych niż do świadczenia usług dla Ciebie i dla korzyści firmy Stenders. Stenders nie udziela danych osobowych dla nie stowarzyszonych  osób trzecich do wykorzystywania ich w celach marketingowych. W niezbędnym zakresie, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z danych osobowych.
 • Możemy ujawnić informacje, które gromadzimy, w tym dane osobowe, osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Na przykład, możemy ujawnić informacje:
  • organom regulacyjnym;
  • organom ścigania, zgodnie z oficjalnym wnioskiem;
  • dostawcom, którzy dostarczają nam usługi;
  • firmom, które mogą nabyć część lub całość firmy Stenders lub podmiotu powiązanego.

Firma STENDERS nie jest odpowiedzialna za ochronę informacji, które udostępniasz na innych stronach internetowych. Musisz mieć świadomość, że jeśli dobrowolnie ujawniasz dane osobowe za pośrednictwem innych aplikacji i stron internetowych, takie informacje mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych, co może prowadzić do niepożądanego wykorzystania wiadomości.

Reklamy

Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm do prezentowania reklam i dostarczania treści za pośrednictwem Serwera. Firmy te mogą wykorzystywać pliki cookie oraz inne narzędzia zbierania danych, które nie są wysyłane przez nas, aby dowiedzieć w jaki sposób korzystasz z Serwisu i innych witryn internetowych oraz aplikacji w celu przedstawienia indywidualnych reklam i innych komunikatów, które mogą być dla Ciebie interesujące. Stenders nie ponosi odpowiedzialności za takie ciasteczka i oprogramowanie śledzące.

Transakcje handlowe

Mogą zaistnieć sytuacje, w których ze względów strategicznych lub innych, zdecydujemy się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować naszą działalność. Taka transakcja może obejmować ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub partnerom, bądź otrzymania ich od sprzedawców. Jest to nasz sposób poszukiwania odpowiedniej ochrony informacji w tego typu transakcjach.

Bezpieczeństwo informacji

Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w strefie lub na stronie, która prowadzi lub wymaga wprowadzenia poufnych informacji, takich jak dane kart kredytowych, pojawi się ikona kłódki w pasku adresu przeglądarki, co oznacza, że strona jest bezpieczna. Stenders wykorzystuje protokół SSL (Secure Sockets Layer) oraz własne normy dotyczące zabezpieczeń technologicznych, które są obsługiwane przez program Microsoft Internet Explorer 4.0 lub jego nowszą wersję oraz innych popularnych przeglądarek. SSL szyfruje informacje osobiste poprzez zakodowanie numeru karty kredytowej, nazwiska, adresu, numeru telefonu, PIN’u i hasła, tak, iż informacje te nie mogą być odczytane przez osoby niepowołane.

Mimo, że możemy zapewnić technologie szyfrowania i korzystać z innych środków ostrożności, w celu ochrony poufnych informacji oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, nie możemy zagwarantować, że informacje przekazywane przez Internet są bezpieczne, lub że takie transmisje będą wolne od opóźnienia, przerwy, przechwycenia lub błędów.

Mamy wprowadzone pewne fizyczne, technologiczne i organizacyjne procedury do ochrony danych osobowych, które zbieramy. Jednakże procedury te nie gwarantują, iż informacje pozostaną bezpieczne przed kradzieżą lub nadużyciem.

Komuniakcja

Czasami, firma STENDERS i spółki stowarzyszone mogą komunikować się z Tobą w sprawie transakcji i administracji konta, projektów bieżących, ofert specjalnych, zaproszeń na imprezy, ofert usługowych, możliwości testowania produktów i aktualizacji Serwisu, informacji prasowych i ogłoszeń dotyczących świadczonych przez nas usług, konkursów i loterii, a także istotnych zmian w naszym Regulaminie oraz niniejszej Polityce Prywatności. Podając nam swój adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie takich wiadomości. Jeżeli w pewnym momencie, z jakiegokolwiek powodu zdecydujesz, iż nie chcesz dłużej otrzymywać takich informacji, możesz z nich zrezygnować przy użyciu jednej z następujących metod:

 • Wybierz opcję "rezygnacja" lub kliknij w link "wypisz się", bądź postępuj zgodnie z instrukcją rezygnacji, która może być zawarta w takim powiadomieniu.
 • W razie potrzeby, powrócić do strony internetowej (s) lub usługi, w której pierwotnie zarejestrowałeś wybrane ustawienia i postępuj zgodnie z instrukcjami rezygnacji.
 • Napisz e-mail na adres biuro@stenders.pl  Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy, oraz odpowiednie informacje na temat danej usługi, której nie chcesz już dłużej otrzymywać.

Należy pamiętać, że po rezygnacji z otrzymywania wiadomości, może mieć to wpływ na usługi, które wybrałeś, aby od nas otrzymywać, gdzie przyjmowanie takich wiadomości jest warunkiem otrzymania danych usług. Rejestrując się jako użytkownik lub kupujący produkty, wyrażasz zgodę na otrzymywanie administracji i transakcji związanych z komunikacją.

Hiperłącza i przekierowania

Inne strony internetowe dostępne za pośrednictwem Serwisu (poprzez hiperłącza, reklamy lub w inny sposób) mają własne polityki prywatności i sposoby gromadzenia danych, wykorzystywania i ujawniania praktyk. Prosimy przed użyciem zapoznać się z ich warunkami i polityką prywatności. Nie zapoznajemy się, nawet okresowo, z polityką prywatności i warunkami korzystania podmiotów trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności, dostępność i niezawodność usług, które mogą oferować, lub dokładność i kompletność ich zawartości.

Ochrona prywatności nieletnich

Nie zbieramy lub rozpowszechniamy umyślnie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Aby zapewnić, że nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 18 r. ż. , wymagamy, aby wszystkie osoby, dostarczyły prawidłowy numer karty kredytowej przed zakończeniem zamówienia zakupu. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku poniżej 18 lat i przypuszczasz, że zbieramy dane osobowe sprzeczne z tą polityką, lub w Polsce, z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA), prosimy o kontakt mailowy, abyśmy mogli usunąć te informacje. Możesz dowiedzieć się więcej o COPPA na stronie internetowej Federalnej Komisji Stanów Zjednoczonych ds. Handlu: http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html

Ustawa o ochronie danych osobowych w handlu

W Stanach Zjednoczonych, Stenders przestrzega Zasad Bezpiecznego Handlu opublikowanego przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ("Zasady Bezpiecznego Handlu") w odniesieniu do danych osobowych, które otrzymuje od Unii Europejskiej. Ogłoszenie to określa ogólną politykę i zwyczaje firmy Stenders w zakresie zgodności z Zasadami Bezpiecznego Handlu oraz rodzaju informacji, których ogłoszenie to dotyczy, w jaki sposób korzystamy z tej informacji, i Twoich wyborów dotyczących korzystania z naszych usług oraz Twojej zdolności do poprawienia swoich danych osobowych. Dla celów niniejszego zawiadomienia, "dane osobowe" zawierają informacje (a) przeniesione z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, (b) rejestrowane w dowolnej formie przez nas, oraz (c) odnoszące się do konkretnej osoby, która jest zidentyfikowana, czy jest identyfikowalna z danymi. Niniejsze ogłoszenie odnosi się do wszystkich informacji osobistych, którymi się zajmujemy, w tym informacji on-line (z wyjątkiem opisanych poniżej), off-line, a także danych przetwarzanych ręcznie.  Jeżeli istnieje jakikolwiek konflikt pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności i Zasadami Bezpiecznego Handlu, obowiązywać będą Zasady Bezpiecznego Handlu.

Wskazówki i możliwość wyboru

Otrzymujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie dozwolonym przez Zasady Bezpiecznego Handlu lub za indywidualną zgodą. Możemy poprosić o Twoją zgodę na gromadzenie, używanie i/lub ujawnianie danych osobowych w określony sposób, i możesz być zobowiązany na wyrażenie zgody, w celu skorzystania z naszych usług. W zakresie dozwolonym na podstawie Zasad Bezpiecznego Handlu, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu bez wiedzy osób zaangażowanych.

Przelewy

Firma STENDERS uzyska gwarancje od swoich podmiotów stowarzyszonych, które będą zabezpieczać dane osobowe w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli dowiemy się, że podmiot stowarzyszony wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności, będziemy podejmować działania, aby zapobiec lub powstrzymać ich wykorzystanie lub ujawnienie. Przekazanie informacji dopuszczone na podstawie niniejszego ogłoszenia, do osób trzecich lub pomiędzy spółkami firmy STENDERS, mogą obejmować transfer danych z jednego państwa do drugiego.

Bezpieczeństwo

Firma STENDERS podejmie odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych, które są w jej posiadaniu, od utraty, niewłaściwego użytkowania i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem, oraz będzie prowadzić kontrole zgodności swoich odpowiednich procedur ochrony prywatności w celu weryfikacji przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych, w każdym przypadku, za pośrednictwem Serwisu. Wszystkie przychodzące zaszyfrowane informacje są kierowane przez naszą zaporę sieciową, która odgrywa rolę strażnika w naszym systemie. Jedynie dane zawierające prawidłowe zezwolenia są dozwolone bez przechodzenia przez zaporę. Próby przechodzenia przez zaporę są stale monitorowane pod kątem podejrzanej aktywności.

Czas obowiązywania

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od stycznia 2011. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym momencie. Jeśli zostanie dokonana zmiana, aktualną politykę prywatności wyślemy na tą stronę. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą obowiązywały z dniem ich opublikowania.

Skontaktuj się

Ważne jest dla nas, aby wiedzieć, co użytkownicy myślą na temat naszego Serwisu. Wszelkie pytania lub uwagami prosimy kierować pod adres mailowy biuro@stenders.pl .

Obsługa Klienta

+ -